Základné info

Achimovičová, Marcela Mgr., PhD.

vedúca Oddelenia mechanochémie / člen vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922607
Fax: +421 55 7922604