Základné info

Gešperová, Danka RNDr.

vedúca Centrálneho laboratória / odborný pracovník s VŠ
Tel.: +421 55 7922617
Fax: +421 55 7922604