Základné info

Hančuľák, Jozef Ing., PhD.

zástupca riaditeľa / vedúci Oddelenia životného prostredia a hygieny v baníctve / samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922609
Fax: +421 55 7922604