Základné info

Hredzák, Slavomír Ing., PhD.

riaditeľ / samostatný vedecký pracovník / vedúci Oddelenia fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín
Tel.: +421 55 7922600
Fax: +421 55 7922604