Základné info

Kupka, Daniel MVDr., PhD.

vedúci Oddelenia minerálnych biotechnológií / člen správnej rady / samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922653
Fax: +421 55 7922604