Základné info

Lazarová, Edita Ing., CSc.

vedúca Oddelenia deštrukčnej a konštrukčnej geotechniky / člen Vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922642
Fax: +421 55 7922604