Základné info

Šestinová, Oľga Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922618
Fax: 055/7922604