Základné info

Zubrik, Anton RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922630
Fax: +421 55 7922604