Základné info

Lukáčová Bujňáková, Zdenka Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922606
Fax: +421 55 7922604