Základné info

Hroncová, Jana Ing. , PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922610
Fax: +421 55 7922604