Základné info

Baláž, Matej RNDr., DrSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922603
Fax: +421 55 7922604