Základné info

Findoráková, Lenka RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922618
Fax: +421 55 7922604