Základné info

Bali Hudáková, Mária Ing., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922639
Fax: +421 55 7922604