Základné info

Jáger, Dávid Mgr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922658
Fax: +421 55 7922604