Základné info

Marcin Behunová, Dominika Ing., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922649