Základné info

Melnyk, Inna , PhD.

samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady
Tel.: +421 55 7922612
Fax: +421 55 7922604