Základné info

Simanová, Klaudia Mgr.

doktorand
Tel.: 055/7922649