Základné info

Václavíková, Miroslava Ing., PhD.

vedecký tajomník / vedúca Oddelenia fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín / člen vedeckej rady / samostaný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922637
Fax: +421 55 7922604