Základné info

Ivaničová, Lucia Ing., PhD.

vedecký pracovník, IT admin
Tel.: +421 55 7922641
Fax: +421 55 7922604