Základné info

Labaš, Milan Ing., PhD.

vedúci Oddelenia deštrukčnej a konštrukčnej geotechniky / vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922648
Fax: +421 55 7922604