Základné info

Lazarová, Edita Ing., CSc.

samostatný vedecký pracovník /člen vedeckej rady /
Tel.: +421 55 7922642
Fax: +421 55 7922604