Základné info

Briančin, Jaroslav prof. RNDr., CSc.

člen vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922608
Fax: +421 55 7922604