Základné info

Dolinská, Silvia RNDr., PhD.

vedecký tajomník / tajomník vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922619
Fax: +421 55 7922604