Základné info

Fabián, Martin RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady
Tel.: +421 55 7922608
Fax: +421 55 7922604