Základné info

Danková, Zuzana Ing., PhD.

člen vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922624
Fax: +421 55 7922604