Základné info

Mačingová, Eva RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922622
Fax: +421 55 7922604