Základné info

Dakos, Zuzana RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922613
Fax: +421 55 7922604