Základné info

Tešinský, Matej Ing.

doktorand
Tel.: 055/7922610
Fax: 055/7922604