Základné info

Václavíková, Miroslava Ing., PhD.

vedecký tajomník / samostaný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922637
Fax: 055/7922604