Základné info

Ficeriová, Jana Ing., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922606
Fax: 055/7920604