Základné info

Lazarová, Edita Ing., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922642