Základné info

Fedorová, Erika RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/7922616
Fax: 055/7922604