Základné info

Mako, Jaroslav

technik
Tel.: 055/7922632
Fax: 055/7922604