Základné info

Mačingová, Eva RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/7922622
Fax: 055/7922604