Základné info

Štefušová, Katarína Ing., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/7922649
Fax: 055/7922604