Základné info

Zorkovská, Anna RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922607
Fax: 055/7922604