Základné info

Nosáľová, Miroslava Ing.

administratívny pracovník
Tel.: 055/7922656
Fax: 055/7922604