Projektová činnosť

Medzinárodné

Biolúhovanie – Uvoľňovanie uzavretých častíc striebra zo silikátového matrixu biolúhovaním
Liberalization of locked Ag particles from silicate matrix by bioleaching
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štyriaková Iveta, PhD.
Anotácia: Laboratórne testy sú realizované ako časť iniciatívy zvýšiť výťažnosť získavania striebra z rudy uskladnenej na halde. Laboratórne testy sú založené na bakteriálnom lúhovaní suroviny, tento proces spôsobuje rozpúšťanie mineralného matrixu, v ktorom sú uzatvorené minerály striebra.Sleduje sa inhibícia ortute ako časť laboratórnych experimentov. Výsledky sú utajené podľa požiadaviek firmy z USA.
Doba trvania: 1.5.2012 – 30.5.2013