Publikačná činnosť

Kyshkarova, Viktoriia

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • KYSHKAROVA, Viktoriia**MARCIN BEHUNOVÁ, DominikaVÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. Hybrid composite sorbents based on SiO2/PLGA for Fe(III) ions removal. In Applied Nanoscience, 2022, vol. 12, no. 4, p. 1201-1212. (2021: 3.869 – IF, Q3 – JCR, 0.505 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-021-01857-w (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADCA
  • KYSHKAROVA, Viktoriia**MELNYK, Inna – TOPEL, Seda Demirel. Photocatalytic degradation of bodipy dye with a shungite based PVA hydrogel under UV-light irradiation. In Proceeding of Academic World International Conference : Antalya, Turkey, 7th – 8th April, 2022. Ed.: Dr. P. Suresh M.E, Ph.D. – Antalya, Turkey : Institute for Technology and Research (ITRESEARCH), April, 2022, p. 1-4. ISBN 978-93-90150-32-8. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFC
  • KYSHKAROVA, Viktoriia**MELNYK, Inna. Syntéza, charakterizácia a skúmanie sorpčnej kapacity hybridných materiálov na báze oxidu kremičitého. In METALURGIA JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou dekanky FMMR TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. Eds. Heželová, M., Pikna, Ľ. – Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2022, s. 75-80. ISBN 978-80-553-4101-9. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFD
  • KYSHKAROVA, Viktoriia** – WZOREK, Zbigniew – NOWAK, Anna K. – MELNYK, Inna. Silica-based organo-inorganic hybrid materials with carboxyl groups for water purification. In YUCOMAT 2022 : Program and Book of abstract: «Twenty-third Annual Conference and Twelfth World Round Table Conference on Sintering XII WRTCS», Herceg Novi, Montenegro. August 29 – September 2, 2022. – Herceg Novi, Montenegro : © 2022 Materials Research Society of Serbia – MRS-Serbia, 2022, p. 119. ISBN 978-86-919111-7-1. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFG