Základné info

Kiovský, Alexander Ing.

odborný pracovník VŠ