Základné info

Hančuľák, Jozef Ing., PhD.

vedúci Oddelenia životného prostredia a hygieny v baníctve / samostatný vedecký pracovník / člen správnej rady
Tel.: +421 55 7922609
Fax: +421 55 7922604