Základné info

Hredzák, Slavomír Ing., PhD.

riaditeľ / samostaný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922600
Fax: +421 55 7922604