Publikačná činnosť

Ivaničová, Lucia

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
 • BALI HUDÁKOVÁ, Mária**KRÚPA, VíťazoslavLAZAROVÁ, EditaLABAŠ, MilanIVANIČOVÁ, LuciaKIOVSKÝ, Alexander, SAVGEOTE. ANALYTICAL SOLUTIONS OF EXPERIMENTAL RESULTS OF DRILLING WITH DIAMOND DRILL BITS. In WMESS 2023. – Prague, Czech Republic : AIP Publishing, 2023, p.122. (VEGA 2/0090/23 : Proces rozpojovania hornín s využitím vibračného signálu) Typ: GII
 • HAGAROVÁ, Lenka**BÁRTOVÁ, ZuzanaKUPKA, DanielIVANIČOVÁ, Lucia. Kinetics study comparing bacterial growth and iron oxidation kinetics over a range of temperatures 5–45 ◦C. In DAC 2023. – Ljubljana : Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2023, p.30. (APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín) Typ: GII
 • KUPKA, Daniel**BÁRTOVÁ, ZuzanaHAGAROVÁ, LenkaIVANIČOVÁ, Lucia. Možnosti úpravy banskej vody v Nižnej Slanej. In Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenka a strednej Európy. XXXII.vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Hrádok, 19 – 20. oktober 2023 : zborník – proceedings. Ed. Hredzák Slavomír ; rec.: Hredzák, S., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Čablík, V., Vašková, J.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2023, p.154-156. ISBN 978-80-89883-14-1. (APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín) Typ: AFD
 • MELNYK, Inna**VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaIVANIČOVÁ, Lucia – KAŇUCHOVÁ, Mária – SEISENBAEVA, Gulaim – KESSLER, Vadim. Features of the surface layer structure of the magnetosensitive materials functionalized by silica with thiourea groups and their applying for selective Cu(II) and Au(III) ions removal. In Applied Surface Science, 2023, vol.609, p.155253. (2022: 6.7 – IF, Q1 – JCR, 1.187 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.155253 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] ALGUACIL, F.J. – ROBLA, J.I. On the Use of Pseudo-Protic Ionic Liquids to Extract Gold(III) from HCl Solutions. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. APR 2023, vol. 24, no. 7. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24076305., Registrované v: WOS

  [1.1] GE, Q. – LIU, H.Z. Open/Closed Cage Silsesquioxane-based Thioamide-bridged Hybrid Networks with Unexpected Adsorption Abilities and Selectivity for Au (III). In CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL. ISSN 1385-8947, APR 15 2023, vol. 462. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.142323., Registrované v: WOS

  [1.1] WANG, S.X. – ZHENG, X.D. – JI, B. – XU, T.T. – LI, M.M. – ZHENG, K.L. – MEI, J.F. – LI, Z.Y. Thiourea bacterial cellulose imprinted aerogel construction by oriented assembly for selective adsorption of Er(III) from rare earth leachate. In SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY. ISSN 1383-5866, OCT 15 2023, vol. 323. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.124357., Registrované v: WOS