Základné info

Ivaničová, Lucia Ing., PhD.

štatutárny zástupca riaditeľa, samostatný vedecký pracovník, IT admin
Tel.: +421 55 7922602
Fax: +421 55 7922604